Tglam

CIRCLE

The form of the Circle collection derives from composite circles, covering a circular section to illustrate rotation and infinity. Parts of the arc of circles are cut-out and are sequentially assembled and completed with a circular cut-out on the outer side.

Oblika kolekcije Circle izhaja iz sestavljenih krožnic, ki zajemajo krožni izsek, ter ponazarjajo vrtenje in neskončnost. Deli krožnega loka so izrezani iz krožnic in se v zaporedju sestavljajo in zaključujejo s krožnim izsekom na zunanji strani.