Tglam

LOVE

One form consists of two identical halves, which dictate the rhythm and dynamics. Slightly rounded lines are intertwined and ending in the final shape of the heart. The centre illustration of the letter U in the heart is verbalizing the message 'I LOVE YOU'. The collection holds a simple name LOVE.

Ena oblika sestavljena z dvema identičnima polovicama, ki narekujeta ritem in dinamiko. Rahlo zaobljene linije se medsebojno prepletajo in se zaključujejo v končno obliko srca. Sredinska ponazoritev črke U v srcu pa narekuje sporočilno 'I LOVE YOU'. Kolekcija nosi preprosto ime LOVE.