Tglam

RAIVEN: Črno Bel headpiece

Headband jewelry is made in collaboration with the singer Raiven and represents a head ornament (a so-called headpiece), which astonishes with boldness and uniformity of two identical halves. Both halves are united into a dynamic whole, with an emphasis on waves and movement.

Naglavni nakit je nastal v sodelovanju z pevko Raiven in predstavlja naglavni okras (t.i. headpiece), ki navdušuje z drznostjo in skladnostjo dveh identičnih polovic. Obe polovici se združujeta v dinamično celoto, s poudarkom na valovanju in gibanju.